Vállalati, vállalkozói vagyon és felelősség biztosítás

Vállalati, vállalkozói vagyon és felelősség biztosítás

Egy cég sikeres működéséhez nem csupán a tőke, a tudás és a hozzáértő alkalmazottak a fontosak. A siker egyik fő tényezője a cég megfelelő védelme . Az ingatlanokat, berendezéseket, gépeket, vagy készleteket érintő kár anyagi vonzata komoly veszélyt jelenthet egy cég fennállására.

A károkat gyakran nem lehet azonnal helyrehozni. Az eredmény egy korlátozott, vagy teljesen munkaképtelen üzlet, mely komoly haszonkiesést jelent, miközben az állandó költségek – bérleti díj, bérek, egyéb kiadások – nem csökkennek.

Egy jól működő cég vezetőjeként arra is ügyelnie kell, hogy vállalkozása vagyontárgyaira (épületekre, építményekre, egyéb tárgyi eszközökre, készletekre és készpénzre) teljes körű biztosítást kössön.

A vagyonbiztosítási szerződés a legtöbb biztosítónál modul rendszerben köthető. Ennek alapján a vagyontárgyak alapbiztosítása mellé az igényeknek megfelelően kiegészítő módozatokat választhatunk.

Kis- és középvállalatok esetében, rendszerint “csomag biztosítás” kerül alkalmazásra, ami az épületek, berendezések, készletek, pénzeszközök biztosításán túl az általános bérlői, szolgáltatói és munkáltatói felelősségbiztosításokat, az esetleges termeléskiesésből “üzemszünet biztosítás” és a saját eszközök szállítmányozásból eredő károkat is magába foglalhatja.

A csomagbiztosítás előnyei:

 • Nem kell hosszadalmas kockázatfelmérést végeznie, mert a biztosítók által felkínált csomagok szinte minden kockázatot lefednek
 • Egyszerű szerződéskötés
 • Kedvező díj

Mely kockázatokra terjed ki a biztosítás?

 • tűz , villámcsapás, robbanás, légi jármű ütközése, vihar, felhőszakadás, szikla, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása, jégeső, hónyomás, ismeretlen jármű ütközése ,vezetékes vízkár, technológiai csővezeték, katasztrófa fedezet azaz földrengés, árvíz, járulékos többletköltségek fedezete, elektromos áram okozta tűz, villámcsapás másodlagos hatása
 • Alapkockázatok mellé köthető kiegészítő elemek:pl. betöréses lopás, rablás, küldöttrablás, üvegtörés, vandalizmus fedezet,szállítmány biztosítás, elektromos és számítástechnikai berendezések teljes kockázatú biztosítás,géptörés biztosítás,üzemszünet biztosítás .
 • Az Ön igényeihez alkalmazkodva lehetőség van a fedezeti igény egyedi kiegészítőkkel, záradékokkal bővíteni.
 • All-Risk Biztosítás: a fedezet kiterjed minden váratlan, hirtelen, a biztosított akaratától függetlenül bekövetkezett eseményre. Bővebb fedezetet nyújt, mint a megnevezett kockázatokra szóló biztosítás, hiszen a természeti kockázatokon túl számos káresemény

Biztosítható vagyontárgyak

A vagyonbiztosítás a biztosított olyan vagyontárgyaira nyújt biztosítási fedezetet, amelyek saját tulajdonában vannak, vagy azokat bérli, illetve amely vagyontárgyak megóvásában érdekelt. Biztosítható vagyontárgyak lehetnek például épületek, építmények, gépek, berendezések, nyersanyagok, készletek, áruk, iroda felszerelések.

A biztosítható vagyontárgyak biztosításba vonandó értékét a biztosított határozza meg. A vagyonértékelés módja szerint megkülönböztetünk újraépítési, vagy újrapótlási értéket (a vagyontárgyak káridőponti újrabeszerzési értéke), bruttó könyvszerinti értéket. Természetesen a legszélesebb védelmet az új értékre kötött biztosítás jelenti.

A vagyonbiztosítások mellé,vagy önállóan számos felelősségbiztosítás is köthető,mint pl.

 • Általános, tevékenységi felelősségbiztosítás
 • Munkáltatói (üzemi baleset) felelősségbiztosítás
 • Szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • Termékfelelősség-biztosítás
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 • Bérbeadói felelősségbiztosítás –bérlői felelősségbiztosítás

Az általános, tevékenységi felelősségbiztosítás  alapján a biztosító a felelősségbiztosítás szabályzatában meghatározott módon és mértékben megtéríti a biztosított helyett azokat a károkat, amelyekért jogszabály szerint felelős.

Szakmai felelősségbiztosítás pedig  a foglalkozás, tevékenység gyakorlása során elkövetett, bekövetkezett műhiba, tévedés, mulasztás, illetve a foglalkozási szabályok egyéb megsértése miatti károkra nyújt fedezetet, mint pl.a

 • Állat-egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása
 • Állatorvosi felelősségbiztosítás
 • Orvosi felelősségbiztosítás
 • Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása
 • Könyvvizsgálói felelősségbiztosítás
 • Adótanácsadói felelősségbiztosítás
 • Könyvelői felelősségbiztosítás
 • Tervezői felelősségbiztosítás
 • Építészek felelősségbiztosítása
 • Műszaki igazságügyi szakértői tevékenység felelősségbiztosítása
 • Mérnöki tevékenység felelősségbiztosítása
 • Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása
 • Őrző és védő szolgáltatók felelősségbiztosítása

Magyarországon 13 biztosítótársaság kínál Vállalati Vagyon és Felelősség biztosítási terméket.  Jelenleg, ezek közül 12 társaság ajánlatát tudjuk bemutatni, ezek a következők: